Partnerpensioen goed regelen

PARTNERPENSIOEN GOED REGELEN

Samenwoners moeten het nodige regelen om dezelfde rechten als gehuwden te krijgen. Bij overlijden blijken de gevolgen van het niet goed regelen. Het pensioen is van latere zorg wordt vaak gedacht, maar die gedachte klopt niet. Bij overlijden van één van de partners bestaat er mogelijk al direct recht op partnerpensioen. Tenminste als het goed geregeld is. Voor samenwoners is het vaak niet goed geregeld.

 

WAT IS ER GEREGELD IN DE PENSIOENREGELING?

Werknemers zijn vaak verplicht opgenomen in de pensioenregeling van de werkgever. Ter aanvulling op de AOW worden in de pensioenregeling rechten opgebouwd. De uitkering volgt vanaf de pensioendatum. In de meeste pensioenregelingen volgt er ook een uitkering bij overlijden van de deelnemer aan de pensioenregeling. Dit deel van het pensioen wordt partnerpensioen of nabestaandenpensioen genoemd. Er kunnen eisen gelden voor een uitkering na overlijden van de deelnemer aan de pensioenregeling.

 

MELD JE PARTNER AAN VOOR HET PARTNERPENSIOEN

Je partner aanmelden bij de pensioenregeling is een handeling van misschien maar een paar minuten. Bij overlijden van de deelnemer kan de partner recht hebben op een uitkering uit de regeling gedurende tientallen jaren. Niet aanmelden is dus een kostbaar foutje. Natuurlijk ga je er vanuit dat jullie samen oud worden, maar houd er wel rekening mee dat het anders kan lopen. Huwelijkspartners en partners met een geregistreerd partnerschap zijn vaak automatisch aangemeld voor de pensioenregeling. Samenwoners moeten vaak zelf het initiatief nemen. Je kunt contact opnemen met het pensioenfonds, maar het kan natuurlijk ook via de werkgever geregeld worden.

 

HOEVEEL PARTNERPENSIOEN HEB JE RECHT OP?

Niet alle werkgevers bieden het personeel een pensioenregeling aan. In veel branches geldt er een verplichte pensioenregeling, maar dat is zeker niet altijd het geval. De kwaliteit van pensioenregelingen verschilt ook sterk. Meestal is het partnerpensioen een onderdeel van de regeling, maar dat hoeft niet. Partners doen er verstandig aan om inzicht te krijgen in de pensioenregeling. Vind uit waar recht op bestaat bij overlijden. Je kunt er ook achter komen door met de DigiD in te loggen op Mijnpensioenoverzicht.nl. Hier tref je een overzicht aan van het opgebouwde pensioen en zie je wat er wordt uitgekeerd bij overlijden.

Je kunt nu nog voorzieningen treffen mocht één van beide toch onverwacht overlijden. Vaak wordt er pas bij nagedacht bij een ernstige ziekte, maar dan kun je geen voorzieningen meer treffen. Partners in een goede gezondheid kunnen relatief goedkoop op elkaars leven een overlijdensrisicoverzekering afsluiten. Dit is vooral belangrijk als het partnerpensioen onvoldoende is of er zelfs niet is. Deze verzekering keert bij overlijden een bedrag uit.

 
Mijn 1e Hypotheek is er speciaal voor starters op de woningmarkt. Wil je persoonlijk advies? Maak een afspraak, het eerste gesprek is gratis.