De hypotheekrente-aftrek

De hypotheekrenteaftrek is voor veel huiseigenaren heilig. Toch is er al behoorlijk in gesneden. 


De laatste tientallen jaren is de mogelijkheid om betaalde rente over schulden van de belasting af te trekken al flink afgebouwd. Tot 2001 was betaalde rente over consumptieve kredieten aftrekbaar van het inkomen. Dat is nu niet meer voor te stellen. Je leent bijvoorbeeld geld voor een auto en de betaalde rente kun je van jouw inkomen aftrekken. Er zat dus een subsidie op het in stand houden van schulden! Dit is ook de situatie met de hypotheekrenteaftrek, maar daar is vooral de laatste jaren al fors in gesneden. Een aantal versoberingen zullen wij nader toelichten.

 

BIJLEENREGELING: OVERWAARDE OPNIEUW INVESTEREN

Je verkoopt je huis en je strijkt de overwaarde op. Vervolgens koop je weer een ander huis die je weer volledig gaat financieren. Sinds 1 januari 2004 is dat niet meer mogelijk. De maatregel is bekend onder de naam bijleenregeling. Door deze regeling word je geacht om de overwaarde opnieuw te investeren in het nieuw te kopen huis. Doe je dat niet? Dan is de hypotheekrente over de nieuwe hypotheek niet volledig aftrekbaar van het inkomen.

 

VERPLICHT AFLOSSEN OP DE HYPOTHEEKSCHULD

Tot 2013 werden er hoofdzakelijk hypotheken afgesloten waarbij de aflossing werd doorgeschoven naar de einddatum. Een voorbeeld hiervan is de spaarhypotheek. Ook de aflossingsvrije hypotheek was populair. In deze vorm wordt de hypotheekschuld helemaal niet afbetaald. Per 2013 mag dat niet meer voor nieuwe hypotheken. Het is niet verboden, maar deze hypotheekvormen geven geen recht meer op hypotheekrenteaftrek. Hypotheken die vóór 2013 zijn afgesloten worden gerespecteerd. Deze hypotheken blijven recht geven op hypotheekrenteaftrek.

 

HYPOTHEEKRENTE AFTREKBAAR TEGEN MAXIMAAL 38%

De regeling van de hypotheekrenteaftrek is vooral aantrekkelijk voor huiseigenaren met een hoog inkomen. Het inkomen boven €67.072,- (2017) wordt belast tegen 52% Betaalde hypotheekrente konden huiseigenaren in het hoogste belastingschijf ook aftrekken tegen 52%. Per 1 januari 2014 is hier verandering in gekomen. Het maximale tarief waar betaalde hypotheekrente tegen kan worden afgetrokken wordt afgebouwd met 0,5% per jaar. In 2017 bedraagt het maximum nog 50%. In 2041 wordt de bodem bereikt van 38%.

 

HUIS KOPEN NIET MEER VOLLEDIG TE FINANCIEREN

In het verleden konden bij het kopen van een huis ook de bijkomende kosten volledig meegefinancierd worden. Die mogelijkheid is al grotendeels afgebouwd. In 2017 kun je nog een hypotheek krijgen van 101% van de waarde van een huis. Volgend jaar wordt het beperkt naar 100%. De bijkomende kosten moeten dan met spaargeld betaald worden.

 

Na de verkiezingen komen er mogelijk nog meer beperkingen. Er zijn plannen om het fiscaal voordeel verder te beperken. Wij houden jou op de hoogte.